Belangenbehartiging

Afspraken voor onze spreekuren zijn inmiddels weer mogelijk 

Belangrijke informatie voor onze cliënten die via email een afspraak maken voor ons spreekuur.

Wij ervaren regelmatig dat klanten de retourmail van ons met een afspraakvoorstel niet bevestigen en vervolgens ook niet verschijnen op het spreekuur. Dit is natuurlijk zeer frustrerend voor onze spreekuurhouders.

Daarom ons nadrukkelijke verzoek om ook uw telefoonnummer te vermelden in uw mailbericht aan ons. Zo kunnen we u herinneren aan de afspraak.

Afspraken die door u niet bevestigd zijn kunnen we niet inplannen. 

 

Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Súdwest-Fryslân (UGS) biedt onder andere ondersteuning bij:

  • Algemene informatie en advies Sociale Zekerheid
  • Het aanvragen van een uitkering en/of voorziening, zoals o.a. WWB-uitkering, Bijzondere bijstand, Minima bijdrageregeling gemeente, WIA, Wajong en WW.
  • Advies en ondersteuning bij schulden/betalingsproblemen
  • Advies en ondersteuning bij bezwaarschriftprocedures
  • Adviseren en verwijzen bij beroepsprocedures
  • Contact leggen naar instanties

Onze vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen en houden wekelijks spreekuur. Wilt u het spreekuur bezoeken, dan kunt u telefonisch een afspraak maken. 

Advies en informatie is kosteloos.