Belangenbehartiging

 Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Súdwest-Fryslân (UGS) biedt onder andere ondersteuning bij:

  • Algemene informatie en advies Sociale Zekerheid
  • Het aanvragen van een uitkering en/of voorziening, zoals o.a. WWB-uitkering, Bijzondere bijstand, Minima bijdrageregeling gemeente, WIA, Wajong en WW.
  • Advies en ondersteuning bij schulden/betalingsproblemen
  • Advies en ondersteuning bij bezwaarschriftprocedures
  • Adviseren en verwijzen bij beroepsprocedures
  • Contact leggen naar instanties

Onze vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen en houden wekelijks spreekuur. Wilt u het spreekuur bezoeken, dan kunt u telefonisch een afspraak maken. 

Advies en informatie is kosteloos.