Wie zijn wij

Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Súdwest-Fryslân (UGS) is een vrijwilligersinitiatief opgericht in 1982.

UGS is er voor iedereen die hulp zoekt in de wirwar van regels, rechten en plichten, van de WAO, WW, Wajong, WIA en WWB.  Maar ook kunnen wij u informeren over Minimatregelingen, Inkomensvoorzieningen en Toeslagen van de belastingdienst. Verder bieden wij informatie en ondersteuning bij een bezwaarschriftprocedure.

Doelgroep

Tot de doelgroep van Belangbehartiging UGS behoort een ieder die beperkingen ondervindt in zijn werk, bij ziekte en bij arbeidsgeschiktheid of werkloos dreigt te worden die advies wenst. Maar ook een ieder die een uitkering wil aanvragen of ontvangt krachtens alle wetten op het gebied van de Sociale zekerheid.

UGS is lid van de vereniging Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (het FSU) in Leeuwarden. (www.fsufriesland.nl)

Het werkgebied van Belangbehartiging UGS is het gehele zuidwest regio van Fryslan.

Bereikbaarheid 

Wij houden iedere week 2 maal een telefonisch spreekuur en op de dinsdagmiddag is een afspraak spreekuur bij het WMO-loket aan de Tingietersstraat 1 in Sneek

Daarnaast kan men de gehele week contact met ons leggen via e-mail.