Normbedragen 2015

Per 1 januari 2015 zijn de netto-normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot de pensioen gerechtigde leeftijd, 
die een uitkering ontvangen op basis van de Participatiewet (WWB) als volgt:

Gehuwden/samenwonenden
per maand                                                            €     1.303,99
vakantie-uitkering                                                €          68,63
totaal                                                                    €     1.372,62 

Alleenstaanden/alleenstaande ouder
per maand                                                            €        912,79
vakantie-uitkering                                                €          48,04
totaal                                                                    €        960,83

Pagina's