Collectieve zorgverzekering AV Frieso

AV Frieso is een basisverzekering met een aanvullende zorgverzekering van de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel en de Friesland Zorgverzekeraar. De zorgverzekering is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Veel voorkomende meerkosten van inwoners met hoge zorgkosten (bijvoorbeeld door een chronische ziekte of beperking) worden vergoed. 

Hoe werkt het?

Voor wie is de zorgverzekering AV Frieso bedoeld?

AV Frieso is bedoeld voor:

  • Inwoners die rondkomen van een inkomen minder dan 120% van het sociaal minimum en 18 jaar of ouder zijn. Inwonende kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend meeverzekerd.
  • Inwoners met een inkomen tussen de 120% en 125% van het sociaal minimum. U  profiteert dan van een collectiviteitskorting. Dit is een premiekorting van 6% op de basisverzekering en een korting van 7% op aanvullende verzekeringen.  

Inkomensnormen
In onderstaande tabel staan een aantal inkomensnormen, die de gemeente hanteert bij de behandeling van uw aanvraag. In deze bedragen is de vakantietoeslag niet meegenomen. Ook als uw inkomen hoger is dan kolom 1, maar lager dan kolom 2, kunt u zich verzekeren bij De Friesland. U profiteert dan van een collectiviteitskorting. Dit is een premiekorting van 6% op de basisverzekering en een korting van 7% op aanvullende verzekeringen.

 

 Sociaal minimum (inkomensnormen exclusief vakantietoeslag) geldig vanaf 1 januari 2015

Max. 120%

Max. 125%

Alleenstaand tot de pensioengerechtigde leeftijd

€1.095,35

€1.140,99

Alleenstaand vanaf de pensioengerechtigde leeftijd

€1.228,50

€1.279,69

Alleenstaande ouder tot de pensioengerechtigde leeftijd

€1.408,31

€ 1.466,99

Gehuwden/samenwonenden (met/zonder kinderen) tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd

€1.564,79

€1.629,99

Gehuwden/samenwonenden (met/zonder kinderen) vanaf de pensioengerechtigde leeftijd

€1.677,72

€1.747,62

Alleenstaande die in een verzorgings-/verpleeghuis verblijft

€393,56

€409,96

Gehuwden, beiden in een verzorgingshuis-/verpleeghuis

€641,36

€668,09

Heeft u uw basisverzekering niet bij de Friesland Zorgverzekeraar?
Als u niet verzekerd bent bij de Friesland Zorgverzekeraar dan kunt u alsnog AV Frieso aanvragen. U moet dan wel uw huidige zorgverzekering opzeggen. 

Wat kost het?

De AV Frieso kost voor 2015 € 115,73 per volwassene per maand. Dit bedrag is inclusief de basisverzekering en de aanvullende verzekering AV Frieso.
U betaalt de premie rechtstreeks aan De Friesland Zorgverzekeraar. Als u een uitkering van de gemeente ontvangt, kan de gemeente de premie inhouden op uw uitkering.
De Friesland Zorgverzekeraar stuurt u een polis van uw verzekering. Op de polis is geen rekening gehouden met de financiële bijdrage van de gemeente.
De Friesland Zorgverzekeraar zal wel het bedrag van € 115,73 per verzekerde bij u incasseren.

Heeft u een vraag?
Voor hulp of vragen kunt u contact opnemen met UGS via 0516 - 44 12 60 of via e-mail: info@ugs-fryslan.nl

http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/.../collectieve-zorgverzekering-av-frieso_637.html