Normbedragen 2015

Per 1 januari 2015 zijn de netto-normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot de pensioen gerechtigde leeftijd, 
die een uitkering ontvangen op basis van de Participatiewet (WWB) als volgt:

Gehuwden/samenwonenden
per maand                                                            €     1.303,99
vakantie-uitkering                                                €          68,63
totaal                                                                    €     1.372,62 

Alleenstaanden/alleenstaande ouder
per maand                                                            €        912,79
vakantie-uitkering                                                €          48,04
totaal                                                                    €        960,83

Individuele Inkomens Toeslag  “IIT”
(voorheen: Langdurigheidtoeslag
)

De individuele inkomens toeslag wordt afgeleid van de normen.
De IIT voor gehuwden is 40% van de gehuwden norm, dat wordt € 549,05
De IIT voor alleenstaande ouder is 40% van 70% van  gehuwden norm, dat is € 384,33
De IIT voor alleenstaanden is 40% van 50% van gehuwden norm, dat is € 274,52 

Artikel 4 - Hoogte Individuele Inkomens Toeslag
1 De individuele inkomens toeslag wordt afgestemd op de woonsituatie:

  • a)  Alleenstaande (50% van de gehuwden norm)
  • b)  Alleenstaande ouder 70% van de gehuwden norm)
  • c)  Gehuwden (100% van de gehuwden norm)

2 De individuele inkomens toeslag  bedraagt 40%  van de bij de toepasselijke norm zoals genoemd in het 1e lid.
3 Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomens
    toeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, 1e lid van de Participatiewet, komt de
    rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomens toeslag
    naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.
4 Voor toepassing van het 1e en 3e lidis de situatie op de peildatum bepalend en is
    artikel 22a van de Participatiewet niet van toepassing.