UGS Belangenbehartiging

 Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Súdwest-Fryslân (UGS) biedt onder andere ondersteuning bij:

 • Algemene informatie en advies Sociale Zekerheid
 • Het aanvragen van een uitkering en/of voorziening, zoals o.a. WWB-uitkering, Bijzondere bijstand, Minima bijdrageregeling gemeente, WIA, Wajong en WW.
 • Advies en ondersteuning bij schulden/betalingsproblemen
 • Advies en ondersteuning bij bezwaarschriftprocedures
 • Adviseren en verwijzen bij beroepsprocedures
 • Contact leggen naar instanties

Onze vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen en houden wekelijks spreekuur. Wilt u het spreekuur bezoeken, dan kunt u telefonisch een afspraak maken. 

Advies en informatie is kosteloos. 

Bijdrageregeling minima & Kindpakket

De bijdrageregeling minima is een financiële bijdrage voor inwoners van Súdwest–Fryslân met een laag inkomen. Het Kindpakket is een onderdeel van de bijdrageregeling minima en is speciaal voor kinderen.

Per volwassene vanaf 18 jaar, krijgt u per jaar maximaal € 121,00 vergoed. Per kind van 4 t/m 17 jaar krijgt u maximaal € 342,00 vergoed.

De bijdrageregeling minima is voor het betalen van:

 • Sociale en culturele activiteiten, zoals toegangskaartjes voor de bioscoop, een concert of een theatervoorstelling;
 • Gemaakte kosten voor sport, muziek en/of hobby, zoals een muziekinstrument, sportkleding en -schoenen;
 • Een abonnement voor internet, krant of televisie;

Daarnaast kunt u voor uw kind(eren) aanvragen:

Collectieve zorgverzekering AV Frieso

AV Frieso is een basisverzekering met een aanvullende zorgverzekering van de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel en de Friesland Zorgverzekeraar. De zorgverzekering is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Veel voorkomende meerkosten van inwoners met hoge zorgkosten (bijvoorbeeld door een chronische ziekte of beperking) worden vergoed. 

Hoe werkt het?

Voor wie is de zorgverzekering AV Frieso bedoeld?

AV Frieso is bedoeld voor:

Nieuw: Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering

Een financiële tegemoetkoming van € 120* per jaar voor de premie van een aanvullende zorgverzekering.
Deze bijdrage is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen en die niet verzekerd zijn bij De Friesland Zorgverzekeraar.

Hoe werkt het?

De regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering is bedoeld voor:

 • Inwoners die 18 jaar of ouder zijn en rondkomen van een laag gezamenlijk netto inkomen. 
 • Inwoners met een zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar dan De Friesland Zorgverzekeraar

Voor vragen of hulp bij het aanvragen kunt u contact opnemen met UGS via 0516 - 44 12 60 of via e-mail: info@ugs-fryslan.nl

Kansbrief gemeente Sudwest-Fryslan

Vier keer per jaar brengt de gemeente een kansbrief uit voor mensen met een laag inkomen. Hierin staat informatie over regelingen op het gebied van werk, inkomen en zorg van de gemeente Sudwest-Fryslan. Mogelijk heeft u recht op deze voorzieningen. Lees daarom de kansbrief goed door en heeft u vragen over? Neem dan contact op met UGS via 0516 - 44 12 60 of via e-mail: info@ugs-fryslan.nl

http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/.../informatiebrief-werk-inkomen-en-zorg 
*link bijgewerkt 07-07-2015*

Pagina's